Het lokaal bestuur wil het gebruik van Cinema Plaza stimuleren door middel van een plazakorting en een hoeveelheiskorting.

Organisatoren van de categorie A (verenigingen, projectgroepen, scholen) kunnen beroep doen op een korting en dit uitsluitend voor publieksactiviteiten. 

Plazakorting

  • enkel voor het gebruik van de zaal (niet voor drank en eventuele andere kosten)
  • voor de huur van een blok van 5 uur of een volledige dag
  • 50% van de huurprijs
  • organisatoren hebben één maal per jaar recht op deze korting.

Hoeveelheidskorting

25% korting op de totale huurprijs wanneer de zaal gedurende een seizoen (van september tot juni van het volgend jaar) 10 maal gebruikt wordt. 

Plazakorting en hoeveelheidskorting zijn niet cumuleerbaar.

Wil je weten of je recht hebt op een korting? Lees de volledige werkwijze hier na.