In de huurprijs van de infrastructuur is een beperkte (theater)technische ondersteuning voorzien.

Hier vind je de technische fiche.

Als deskundige in deze materie bepaalt de theatertechnicus de aard en de duur van deze ondersteuning in overleg met de gebruiker. In die zin is de maximale ondersteuning niet afdwingbaar.

Wanneer, na overleg met de theatertechnicus, blijkt dat meer technische ondersteuning noodzakelijk is voor het goede verloop van de activiteit betaalt de gebruiker hiervoor 35 euro, inclusief btw, per begonnen uur en per persoon.